Menu

Paleolitisk mat

Under det sena 00-talet och under 10-talet har diverse dieter som utesluter delar av kosten varit trendiga. Två tidiga exempel var Atkins och LCHF, som båda går ut på att man utesluter kolhydrater, medan andra dieter går ut på att fasta vissa dagar (5:2) eller att inte äta processad mat (rawfood).

En annan diet som varit trendig de senaste åren är paleolitisk kost, eller stenålderskost. Så som namnet antyder går denna diet ut på att man ska äta så som man gjorde (eller så som man tror att människor gjorde) på stenåldern. Mer specifikt handlar det om perioden paleolitikum, eller äldre stenåldern – därav dietens namn. Paleolitikum var en lång period av människans historia som inleddes för 2,3 miljoner år sedan, och pågick fram till ungefär år 10 000 f.Kr. Den kan definieras som tiden i människans utveckling innan vi blev jordbrukare, då vi fortfarande var jägare och samlare.

Konsekvensen av att äta som en stenåldersmänniska blir att man måste utesluta alla livsmedel ur sin kost som produceras via jordbruk eller via djuruppfödning. Det innebär till exempel att man inte kan äta något av sädesslagen (eftersom människor bara började odla sädesslag efter jordbrukssamhällets intåg) och att man inte kan äta några mejeriprodukter (eftersom mjölk kommer från kor och andra tamdjur, som människan inte hade under paleolitikum). Självklart kan man inte heller äta livsmedel eller kryddor som inte var upptäckta eller inte fanns än på stenåldern, som socker och salt. Det man däremot kan äta är exempelvis magert kött, fisk, grönsaker, frukt och nötter. Man är även begränsad när det gäller tillredningen av dessa råvaror – stenåldersmänniskor hade ju till exempel inte tillgång till ugn. Däremot kan man steka eller koka maten, eller äta den rå.

Tanken med att äta denna kost, och varför man anser att det är nyttigare än ”vanlig” kost, är att man tror att stenålderskosten ligger närmare den typ av mat som människan är designad för att äta, rent biologiskt. Detta bygger dock på antagandet att människans biologi inte har förändrats nämnvärt på mer än två miljoner år, vilket vi inte kan vara säkra på. Till skillnad från många andra dieter är syftet med stenålderskosten inte i första hand att gå ner i vikt, utan att må bättre och bli friskare (kosten sägs till exempel vara bra för oroliga magar). Om det är just viktnedgång man har som mål med sin diet, kan det därför vara mer effektivt att använda sig av måltidsersättningar som Yokebe än att äta paleokost eller liknande dieter.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

immunity